Disclaimer & Privacy

DSICLAIMER:

Deze site is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Echter kunnen geen enkele garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, de juistheid of het actueel zijn van de prijzen, informatie en / of foto's op deze site. Immo Vyva bvba noch haar medewerkers of werknemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor enige gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens en / of foto's, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden louter ter informatie verstrekt, zonder enige contractuele verbintenis of garantie en alle gegevens, foto's en andere informatie kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.